W 2018 roku firma B3D s.c. została objęta dofinansowaniem na operację w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020, w ramach celu: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką. Operacja jest realizowana pt. „Alternatywny rozwój lokalnej działalności gospodarczej w innowacyjnych technologiach”. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel określony jako: Szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorstwa w zakresie jakościowym i ilościowym. Efektem operacji jest wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie miejsca pracy w ilości 1 etatu oraz wzrost dochodowości przedsiębiorstwa. Całkowita wartość operacji to 226.487,40 zł; wartość pomocy finansowej przyznanej na realizację operacji: 92.068,00 zł; współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi 78.258,00 zł.
 • pl
 • de

SLM – Selective Laser Melting

 

3D metal printing and its origins

This printing technology may seem to be - and it is - an absolute novelty but its origins may be traced back to the American army. Before the printing of metal parts was made available on a public scale, it had its baptism of fire during the Desert Storm; operation in Iraq (1991).
The 3D printer was used to produce equipment and weapon parts. The 3D metal printing market currently provides several solutions. The DMLS technology is perfect for prototyping or manufacturing short production runs. Thanks to the great freedom in creating complex geometries that are difficult to carry out using removal methods, i.e. machining etc.
This technology is widely applied in many industries, from aerospace, through medicine and jewelry, to the engineering and chemical industries.

3D metal printer and its operation

 

Budowa drukarki 3D do metalu

Application of SLM 3D

 • short production series
 • complicated production tools
 • prototypes of details
 • injection molds
 • elements working at high temperatures

Materials used in the SLM method

 • 1.404(316L)
 • 1.4542(GP1)
 • AlSi10Mg (EN AC-43000)
 • 1.2709 (MS1)

Main advantages of SLM technology

 
 • no waste
 • low power consumption compared to other 3D printing methods
 • metal printing is perfect for prototypes
 • you can quickly produce missing or broken parts with this method