W 2018 roku firma B3D s.c. została objęta dofinansowaniem na operację w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020, w ramach celu: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką. Operacja jest realizowana pt. „Alternatywny rozwój lokalnej działalności gospodarczej w innowacyjnych technologiach”. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel określony jako: Szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorstwa w zakresie jakościowym i ilościowym. Efektem operacji jest wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie miejsca pracy w ilości 1 etatu oraz wzrost dochodowości przedsiębiorstwa. Całkowita wartość operacji to 226.487,40 zł; wartość pomocy finansowej przyznanej na realizację operacji: 92.068,00 zł; współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi 78.258,00 zł.
 • pl
 • de

SLS - Selective Laser Sintering

 

Selective laser sintering - the best technology on the market

Selective laser sintering involves sintering polyamide or polystyrene powders, often with the addition of glass flour or aluminum. The process is carried out in a heated chamber that maintains a temperature close to the melting point of the material. The SLS process does not require supports because the unsintered powder itself is a sufficient support for the produced elements, and the low shrinkage (several percent) of the material takes place only after the process has been completed and the chamber has gradually cooled down. Based on the type of sintered material, parts created in this way are fully functional and can be used as a final product.

3D SLS printer and its operation

 

budowa drukarki 3d sls

Application of 3D SLS

 • production of tool prototypes
 • construction elements, injection molds
 • elements with high mechanical properties

Materials used in the SLS method

 • polyamides
 • polystyrenes
 • powder with the addition of aluminum or glass
 • elastomers

Main advantages of SLS technology

 • good accuracy +/- 0.05 mm
 • variety of materials
 • no supports
 • good surface quality
 • high impact strength and durability, similar to injection molded parts
 • temperature resistance
 • ability to print moving mechanisms
 • ability to print thin-walled parts (min. wall thickness is 0.5 mm)
 • low cost of short-series production (up to 1000 items)
 • possibility of using materials with glass flour to stiffen the detail