W 2018 roku firma B3D s.c. została objęta dofinansowaniem na operację w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020, w ramach celu: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką. Operacja jest realizowana pt. „Alternatywny rozwój lokalnej działalności gospodarczej w innowacyjnych technologiach”. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel określony jako: Szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorstwa w zakresie jakościowym i ilościowym. Efektem operacji jest wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie miejsca pracy w ilości 1 etatu oraz wzrost dochodowości przedsiębiorstwa. Całkowita wartość operacji to 226.487,40 zł; wartość pomocy finansowej przyznanej na realizację operacji: 92.068,00 zł; współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi 78.258,00 zł.
  • pl
  • de

3D Printing

The scanned object can also be printed from a synthetic composite. The result is a faithful copy of any object on any scale!

3D printing

3D printing is a process of producing three-dimensional, physical objects based on a computer model. The possibilities of spatial printers depend mainly on the production method, materials and partially on the device volume. The accuracy of the produced object depends on the accuracy of positioning the control elements, as well as the material from which the object is made.

 

Using 3D printers, you can create many items, such as

  • finished plastic products
  • products that require processing
  • elements of other objects
  • prototypes and other conceptual products
  • forms necessary to make the right elements or prototypes

 

3D printing in Poznan and the surrounding area.

Are you interested in 3D printing in Poznan but you do not want to buy a specialist printer? Do you have only one project to print? As a professional company, we provide various services related to the wide area of 3D printing and scanning. One of them is 3D printing on
request. If you have a three-dimensional file that you would like to print - contact us. We will provide you with the best quality 3D printing in Poznan and the most competitive price to quality ratio.
You do not have to invest in a 3D printer. If you have only one or several prints, it is better to use an appropriate contractor. Here we come! To meet all potential needs of our clients, we have prepared an offer including 3D printing in Poznań. Our specialists will contact you to arrange details and will be happy to provide you expert advice! We are at your disposal and we will do everything to fulfill your needs!