• pl
  • en
2019-04-02

Drukowanie 3D vs skanowanie 3D

Drukowanie 3D vs Skanowanie 3D

Czym właściwie jest 3D?

Oczywiście usługi 3D to bardzo rozległy temat, jednak cały proces oznacza tutaj po prostu drukowanie lub skanowanie przestrzenne. Mianem 3D określa się więc obiekt występujący w przestrzeni trójwymiarowej. Każdy punkt tego obiektu ma w niej określoną lokalizację, a wszystko to jest opisane w układzie współrzędnych X, Y i Z. W przypadku drukarek i skanerów główna zasada polega więc na tym, że za pomocą urządzeń 3D zamiast modelu płaskiego, uzyskujemy model trójwymiarowy.

Jakie są różnice między drukowaniem 3D, a skanowaniem 3D?

Drukarka 3DGenceRóżnica polega przede wszystkim na sposobie działania skanerów i drukarek, a także na tym, do czego się je wykorzystuje. Oczywiście oba sprzęty opierają się na zastosowaniu opisanej w poprzednim akapicie technologii trójwymiarowej. Jednak drukowanie 3D ma związek również z technologią stereolitograficzną. Oznacza to, że pozwala na wytwarzanie gotowych, fizycznych, trójwymiarowych przedmiotów lub obiektów warstwa po warstwie. Takie nowoczesne drukowanie przestrzenne wykorzystuje do produkcji różnorodne materiały, np. sproszkowane metale, proszek gipsowy, folie, czy termoplasty. Chociaż drukarka 3D ma swoje ograniczenia, to zdecydowanie zmniejsza koszty produkcji, pozwala na natychmiastowe wprowadzanie zmian/ulepszeń, oraz zapewnia wysoki stopień dokładności i wymiarowej precyzji. Dlatego druk 3D jest powszechnie wykorzystywany do tworzenia skomplikowanych geometrycznie obiektów, gotowych produktów, części maszyn, przedmiotów i prototypów urządzeń.

 

 

Skaner do skanowania 3DZa to skanowanie 3D polega na skanowaniu obiektów, czyli odtwarzaniu geometrii wybranej powierzchni w wersji trójwymiarowej. W odróżnieniu od drukarki 3D, skaner  jest używany przede wszystkim w inżynierii odwrotnej, przy kontrolach jakości oraz podczas przygotowywania modeli 3D bezpośrednio pod drukarkę 3D i wydruk. Dzięki niemu można przygotować brakującą dokumentację techniczną urządzeń i przedmiotów oraz odtworzyć obiekt w formie cyfrowej. Pozbawia grafików i inżynierów konieczności projektowania rzeczy od samych podstaw, usprawniając ich pracę. Skanery 3D pozwalają na odwzorowanie danego obiektu/przedmiotu w skali 1:1, dzięki czemu podobnie jak druk, minimalizują koszt produkcji np. maszyn. Skaning 3D stał się podstawą współczesnej inżynierii odwrotnej i stosuje się go w wielu współczesnych branżach, m.in. w medycynie, motoryzacji, energetyce, sztuce, lotnictwie, architekturze, czy archeologii.