W 2018 roku firma B3D s.c. została objęta dofinansowaniem na operację w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020, w ramach celu: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką. Operacja jest realizowana pt. „Alternatywny rozwój lokalnej działalności gospodarczej w innowacyjnych technologiach”. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel określony jako: Szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorstwa w zakresie jakościowym i ilościowym. Efektem operacji jest wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie miejsca pracy w ilości 1 etatu oraz wzrost dochodowości przedsiębiorstwa. Całkowita wartość operacji to 226.487,40 zł; wartość pomocy finansowej przyznanej na realizację operacji: 92.068,00 zł; współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi 78.258,00 zł.
 • pl
 • en

SLM – Selective Laser Melting

 

3D-Druck aus Metall und sein Anfang

Man kann den Eindruck haben, dass diese Drucktechnologie etwas ganz Neues ist. Jedoch stammt sie aus dem. 20 Jahrhundert und hat ihre Wurzeln in der amerikanischen Armee. Bevor der Druck aus Metall allgemein vorhanden wurde, wurde es bei der Operation Desert Storm in Irak (1991) geprüft. Der 3D-Drucker diente damals zur Fertigstellung der Zubehöre und Waffenteile.

Der Markt des metallenen 3D-Drucks liefert uns heutzutage ein paar Lösungen. Die DMLS Technologie eignet sich ideal für die Prototypen oder Kleinserienfertigung. Dank der großen Freiheit der Erzeugung von komplizierten Geometrien, die schwierig durch z.B. Zerspannen zu produzieren sind.

Diese Technologie ist weit in der Luftfahrtindustrie, Medizin und im Jubilerhandwerk, wie auch in der Maschinen- und Chemieindustrie angewendet.
 

Drucker 3D für Metall und ihre Anwendung

 

Budowa drukarki 3D do metalu

Anwendung von SLM 3D

 • Kleinserienfertigung,
 • Komplizierte Produktionswerkzeuge,
 • Prototypen der Details,
 • Spritzgießformen,
 • Elemente, die in hoher Temperatur angewendet werden.

Stoffe, die in der SLM Methode angewendet werden

 • 1.404(316L)
 • 1.4542(GP1)
 • AlSi10Mg (EN AC-43000)
 • 1.2709 (MS1)

Hauptvorteile der SLM Technologie

 
 • Keine Abfälle,
 • Niedriger Energieverbrauch im Vergleich zu anderen 3D-Druck-Methoden
 • Druck im Metall, ideal für Prototypen,
 • Mit dieser Methode kann man schnell die fehlenden oder zerstörten Teile produzieren.