W 2018 roku firma B3D s.c. została objęta dofinansowaniem na operację w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020, w ramach celu: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką. Operacja jest realizowana pt. „Alternatywny rozwój lokalnej działalności gospodarczej w innowacyjnych technologiach”. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel określony jako: Szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorstwa w zakresie jakościowym i ilościowym. Efektem operacji jest wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie miejsca pracy w ilości 1 etatu oraz wzrost dochodowości przedsiębiorstwa. Całkowita wartość operacji to 226.487,40 zł; wartość pomocy finansowej przyznanej na realizację operacji: 92.068,00 zł; współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi 78.258,00 zł.
  • pl
  • en

3D-Scanner Service

Wir spezialisieren uns auf Service und Reparatur von 3D-Scannern, die unterschiedliche Messtechnologien benutzen. Wir beschäftigen uns mit Scanner, die als Lichtquelle sowohl die Streifenprojektoren als auch die Laser verwenden. Wir reparieren intraorale und prothetische Scanner. Unsere Dienstleistungen werden an Firmen und Privatpersonen gerichtet, die mit der Zahnarztbranche verbunden sind. Wir erteilen professionelle technische Unterstützung im Bereich Service und Reparatur von 3D-Scannern

Wir sind bewusst, dass ein Scanner ein wichtiges Arbeitswerkzeug ist. Im Fall eines Ausfalls ist die Reparaturzeit die wichtigste Frage. Wir kommen den Bedürfnissen unserer Kunden entgegen, indem wir eine schnelle, von erfahrenem Ingenieursteam durchgeführte Diagnose und Problemlösung anbieten. Wir ermöglichen eine Fernreparatur von 3D-Scannern in beliebigem Ort in Polen und im Ausland. Falls es unmöglich wäre, den Ausfall auf dieser Weise zu entfernen, sollte der Scanner in unseren Firmensatz geschickt werden. Wir reparieren Scanner von Produzenten wie Sirona, 3M, DentalWings, Medit, Degree of Freedom, Artec, Aicon, GOM, Creaform und anderen.