dotacje B3d

B3D - INŻYNIERUJEMY ODWROTNIE

dotacje B3d

W 2018 roku firma B3D s.c. została objęta dofinansowaniem na operację w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020, w ramach celu: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką. Operacja jest realizowana pt. „Alternatywny rozwój lokalnej działalności gospodarczej w innowacyjnych technologiach”. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel określony jako: Szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorstwa w zakresie jakościowym i ilościowym. Efektem operacji jest wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie miejsca pracy w ilości 1 etatu oraz wzrost dochodowości przedsiębiorstwa. Całkowita wartość operacji to 226.487,40 zł; wartość pomocy finansowej przyznanej na realizację operacji: 92.068,00 zł; współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi 78.258,00 zł.
  • pl
  • en

Reverse Engineering

Erfahren Sie mehr

3D Drucken - SLS

Erfahren Sie mehr

3D Scannen von Gebäuden

Erfahren Sie mehr

3D Drucken - FDM

Erfahren Sie mehr

3D Drucken - SLA

Erfahren Sie mehr

3D Drucken - SLM

Erfahren Sie mehr
Schicken Sie uns ein Foto und Abmessungen, wir bereiten für Sie kostenfreie Schätzung vor

Wie können wir Ihnen helfen?

3D-Scan im *.STL Format ?

3D-Scan mit Textur (Farbe) ?

3D-Scan und parametrische Modelle - CAD-Objekt im *.STEP , *.IGS, *.X_T usw. Format ?

Qualitätskontrollbericht ? Vergleich eines CAD Modells mit STL ?

Angebot für 3D-Scanner ?

 

Vertrauen Sie unseren Spezialisten

3D Dienstleistungen