W 2018 roku firma B3D s.c. została objęta dofinansowaniem na operację w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020, w ramach celu: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką. Operacja jest realizowana pt. „Alternatywny rozwój lokalnej działalności gospodarczej w innowacyjnych technologiach”. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel określony jako: Szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorstwa w zakresie jakościowym i ilościowym. Efektem operacji jest wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie miejsca pracy w ilości 1 etatu oraz wzrost dochodowości przedsiębiorstwa. Całkowita wartość operacji to 226.487,40 zł; wartość pomocy finansowej przyznanej na realizację operacji: 92.068,00 zł; współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi 78.258,00 zł.
  • en
  • de
2019-04-11

Jaki skaner 3D wybrać? Cz.1

Skanowanie budynków

Do czego chcemy zastosować skaner 3D?

Możemy go stosować do pomiarów jakościowych, inżynierii odwrotnej, architektury, sztuki, muzealnictwa. Każda z tych dziedzin ma swoją specyfikę np. w inżynierii odwrotnej (Aicon, GOM), kolor czyli tekstura nie jest raczej potrzebna, ale już w architekturze czy sztuce przeważnie wykorzystujemy skanowanie 3d z teksturą. Do architektury czy archeologii potrzebujemy urządzenia korzystającego z technologii laserowej (np. Leica lub Faro laser scanner).

Jakiej dokładności skanowania oczekujemy od naszego urządzenia?

Architektura i sztuka to przeważnie dokładność skanowania rzędu max 2-3 milimetrów; obróbka skrawaniem to wyroby precyzyjne i dokładności występują rzędu kilku, kilkudziesięciu mikronów. Wszystko zależy od tego, co chcemy osiągnąć poprzez skanowanie 3D. Jeśli naszym celem jest inżynieria odwrotna, czyli skopiowane starego rozwiązania lub powiększenie gamy swoich produktów przez skopiowanie produktu konkurencji to zazwyczaj jest potrzebna wysoka jakość tak, aby nie ominąć szczegółów, które mogą wpłynąć na efekt końcowy. Na etapie projektowania możemy nie zdawać sobie sprawy z aspektów technologicznych wykonania danego elementu, więc warto poświęcić trochę więcej czasu i pieniędzy aby uniknąć niepotrzebnych błędów.

Czytaj także: Jaki skaner 3D wybrać cz 2?
 

Skanowanie budynków z zewnątrz

Gabaryty, faktura oraz kolor elementów które chcemy skanować

Jest to bardzo ważna kwestia, która ma wpływ na dobór odpowiedniego pola pomiarowego, urządzenia oraz jego cenę. Jeśli mamy do czynienia z produkcją masową elementów wielkości ludzkiej pięści, to nie będziemy kupować wszystkich pól pomiarowych dostępnych dla danego skanera. W takim przypadku wystarczy jedno pole. Jeśli chcemy świadczyć usługi to najlepiej mieć różnorodne pola pomiarowe dostosowane do potrzeb klienta / wielkości skanowanych elementów.

Jaka jest cena skanera 3D?

Ceny na rynku wahają się od kilkunastu do ponad 100 000 euro. Należy pamiętać, że oprócz skanera czeka nas jeszcze dodatkowy wydatek rzędu od 2500 do 20.000 euro na oprogramowanie np. CATIA, PolyWorks lub SolidWorks do inżynierii odwrotnej i pomiarów jakościowych czy też programów architektonicznych typu ArchiCAD itp. Ceny jakie podaję odnoszą się do skanera z jednym polem pomiarowym.

W drugiej części artykułu dowiesz się o klasyfikacji rynku z podziałem na grupy.