• en
  • de

Dofinansowanie UE

W wyniku konkursu organizowanego przez Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa)  B3D s.c. podpisało w dniu 30.12.2020r. umowę o dofinansowanie w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 dofinansowywanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na realizację projektu, którego celem jest stworzenie skanera dynamicznego 3D wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektowania wyrobów ortopedycznych wytwarzanych technikami druku 3D.  Zastosowanie skanera pozwoli na usprawnienie i uskutecznienie procesów projektowania, produkcji i weryfikacji zindywidualizowanych ortez i protez spełniających najwyższe standardy ergonomiczne. Wartość projektu to 109.361,57 EURO, dofinansowanie obejmuje 85% wartości projektu.