W 2018 roku firma B3D s.c. została objęta dofinansowaniem na operację w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020, w ramach celu: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką. Operacja jest realizowana pt. „Alternatywny rozwój lokalnej działalności gospodarczej w innowacyjnych technologiach”. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel określony jako: Szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorstwa w zakresie jakościowym i ilościowym. Efektem operacji jest wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie miejsca pracy w ilości 1 etatu oraz wzrost dochodowości przedsiębiorstwa. Całkowita wartość operacji to 226.487,40 zł; wartość pomocy finansowej przyznanej na realizację operacji: 92.068,00 zł; współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi 78.258,00 zł.
  • en
  • de
2019-12-02

Co mówi Wikipedia o drukarkach 3D?

Informacje na temat Drukowania 3D w wikipedii

Co na temat drukarek 3D mówi ta popularna encyklopedia internetowa? Wikipedia w prosty sposób tłumaczy, jaka jest zasada działania drukarki 3D, podając techniki druku i przykłady materiałów, z jakich mogą powstawać obiekty trójwymiarowe. Najpowszechniej wykorzystywane są tworzywa termoplastyczne w postaci specjalnych wkładów. Filament do drukarki 3D pod wpływem temperatury zmienia stan skupienia na półpłynny, dzięki czemu możliwe jest tworzenie nowych form. Choć najczęściej stosowany jest plastik w różnych postaciach, dziś technologia 3D wykorzystuje o wiele więcej materiałów. Z Wikipedii dowiadujemy się, że można drukować z tworzywa drewnopodobnego, metalu, gipsu, a nawet betonu - można więc zacząć poważnie myśleć o tym, by postawić dom z drukarki 3D. Podobne projekty były już zresztą realizowane w Japonii i nie tylko.

Rewolucyjna technologia druku 3D

Jaka jest cena drukarki 3D?

Ile kosztuje sprzęt umożliwiający druk trójwymiarowy? Tego nie dowiemy się z Wikipedii, jednak wystarczy odwiedzić dowolny internetowy sklep z drukarkami 3D, by przekonać się, na jaki wydatek należy się przygotować. Oczywiście modeli drukarek jest mnóstwo. Spośród nich ten idealny dla siebie znajdzie zarówno osoba stawiająca pierwsze kroki w świecie technologii addytywnej, jak i użytkownicy zaawansowani. O czym warto pamiętać, rozpoczynając pracę z drukiem 3D? Przede wszystkim ważny jest program do drukarki 3D, który pozwoli projektować modele. Niektóre zawierają gotowe projekty do drukarki 3D, które mogą ułatwić zapoznanie się z technologią i pierwsze wydruki.