W 2018 roku firma B3D s.c. została objęta dofinansowaniem na operację w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020, w ramach celu: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką. Operacja jest realizowana pt. „Alternatywny rozwój lokalnej działalności gospodarczej w innowacyjnych technologiach”. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel określony jako: Szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorstwa w zakresie jakościowym i ilościowym. Efektem operacji jest wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie miejsca pracy w ilości 1 etatu oraz wzrost dochodowości przedsiębiorstwa. Całkowita wartość operacji to 226.487,40 zł; wartość pomocy finansowej przyznanej na realizację operacji: 92.068,00 zł; współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi 78.258,00 zł.
  • en
  • de

O nas

B3D s.c. jest młodą i dynamiczną firmą, działającą od 6 lat na rynku polskim oraz na rynkach zagranicznych. Dzięki swej kompleksowej obsłudze, obejmującej cały proces inżynierii odwrotnej (reverse engineering) wyróżnia się spośród firm, które świadczą usługi jedynie z zakresu druku 3D, skanowania 3D albo modelowania 3D

Schemat procesu inżynierii odwrotnej

 

Nasza firma prowadzi również internetową działalność handlową www.outlet3d.eu, oferując wysokiej jakości sprzęt taki jak m.in. drukarki 3D, skanery 3D itp. oraz produkty, części i materiały wspomagające działalność 3D.

Zespół doświadczonych inżynierów świadczy również usługi:
•    kontrola jakości, analiza deformacji,
•    skanowanie światłem strukturalnym obiektów o średnicy do 2m z dokładnością do 10 mikrometrów,   
•    archiwizacja 3D (m.in. obiektów muzealnych),  
•    skanowanie obiektów wielkogabarytowych (np. budynków)  skanerem laserowym z dokładnością do 2 mm,
•    wykonywanie dokumentacji 3D (modelowanie 3D),
•    wykonywanie dokumentacji 2D (tzw. rysunki płaskie)
•    wydruk 3D z licznych materiałów w technologii druku FDM/FFF np. PLA i ABS z różnymi domieszkami materiałów tj. nylon, drewno etc.,
•    wydruk w technologii SLA/DLP z żywicy światło utwardzalnej,
•    wydruk w technologii SLS, spiekanie proszku laserem.

Świadczona przez naszą firmę obsługa przed- i posprzedażowa gwarantuje pełne zadowolenie klientów. Pomoc w doborze np. odpowiedniej drukarki 3D lub skanera 3D oraz wsparcie techniczne przy wdrożeniu zakupionego sprzętu jest wartością nie do przecenienia, zwłaszcza dla klientów nie mających doświadczenia w obsłudze urządzeń 3D. Serwis drukarek 3d i skanerów 3d jest również ogromną wartością dodaną wyróżniającą firmę B3D spośród konkurencji.

Targi druku 3D w Kielcach

Regularnie bierzemy udział w największych targach branży druku 3d w Polsce. Zależy nam aby klient był w pełni usatysfakcjonowany ze współpracy z nami, dlatego chętnie zdobywamy wiedzę i poszerzamy kompetencję. Chcemy być na bieżąco w szybko zmieniającym się świecie, aby móc odpowiadać na potrzeby klientów i obsługiwać ich z należytą starannością.